Vrtačky FLOTT na tvarování otvorů protlačováním

Tvarování otvorů protlačováním slouží na vytvoření otvorů do tenkostěnných kovových materiálů, s možností následného tváření závitů.

Technologií protlačování se zhotovují z existujícího výchozího materiálu přetvářením pouzdra. Toto prodloužení materiálu zvyšuje počet nosných závitů na trojnásobek až pětinásobek. Materiál není třískově obráběn, používá se pro výrobu zatížitelných spojů.

Výhodami protlačování jsou:

  • nízké náklady na závity
  • vysoce zatížitelné spoje
  • vysoká kvalita závitů
  • žádná speciální výbava
  • nízké pořizovací náklady
  • žádný cizí materiál
  • nemnoho výrobních operací
  • žádná likvidace třísek

Naše nabídka vrtaček pro technologii protlačování :