Nová technologie

KNOW-HOW A ODBORNOST SE ODRÁŽÍ VE VÝZKuMu A V INOVACÍCH


Firma FLOTT kladla  při vývoji nové řady strojů TB PLUS na sebe a na zúčastněné partnery vysoké požadavky. Cílem nebyl nový typ vrtacího stroje, nýbrž vrtací technologie, která bude dlouhá léta na špičce. Inovativní v ergonomii a designu - takto vznikla TB 13 PLUS – jako jediná ve své třídě vybavená zařízením na řezání závitů. S vynikajícím vrtacím výkonem a kvalitou, která společnost FLOTT i v budoucnosti zakotví na trhu „jako značku“ s vynikající vrtací technologií.

Po obsáhlých analýzách, intenzivním dotazování uživatelů ohledně přání a požadavků, vznikl stroj „TB 13 PLUS v nejužší spolupráci s Bergische Institut pro vývoj výrobků a inovačního managementu. Tento institut projektoval design výrobku, provedl nejrůznější série zkoušek, zajistil výrobu prototypu s testovacím provozem a optimalizačními fázemi a realizoval novou řadu TB společně se společností FLOTT až do zralosti pro sériovou výrobu. Stalo se tak společně s firmou „habemus! Elektronik + Transfer“ jako kompetentním partnerem pro vývoj elektroniky, která projektovala a realizovala digitální srdce nového stroje TB 13 PLUS, čímž přiteklo další know-how do stroje. Společným úsilím vznikl výkonný a kvalitní přístroj. Německá špičková technologie s podařenou ergonomií, futuristickým funkčním designem a výrazově silnou estetikou. A jako jediná vrtačka své třídy se zařízením na řezání závitů!